• 1st Period: PLC

  2nd Period: 7th grade ELA

  3rd Period: WIN

  4th Period: 7th grade ELA

  5th Period: 7th grade ELA

  6th Period: Conference

  7th Period: 7th grade ELA

  8th Period: 7th grade ELA

  9th Period: 7th grade ELA