• Schedule

  Spanish 1 1st Period - 8:25-9:15am

  Spanish 1 2nd period Lab 9:19am - 10:11am

  Spanish 1 3rd Period 10:15am - 11:00am

  Spanish 1 4th Period 11:04 - 11:49am

   Spanish 1 5th Period 12:38pm - 1:23pm 

  Spanish 1 6th period 1:27pm - 2:12pm 

  Spanish 1 7th Period Conference 2:16-3:01pm

   Spanish 1 8th period 3:05pm - 3:50pm 

   

  Tutorings:

  8:00-8:20 am

  4:00-4:30 pm