• Class Schedule:

  • 1st Period -  Chemistry
  • 2nd Period - Chemistry 
  • 3rd Period -  Chemistry
  • 4th Period -  AP Chemistry
  • 5th Period -  Athletics
  • 6th Period -  Chemistry
  • 7th Period -  Conference
  • 8th Period -  Athletics